Vyberte stranu

|  MGR. ART. LUCIA KRUŽLICOVÁ ARTD.

Absolventka TU vo Zvolene odboru Interiérový dizajn, následne úspešne obhájila diplomovú prácu na STU v Bratislave, odbore Interiérový dizajn. Momentálne ukončila postgraduálne štúdium na TU vo Zvolene odbor Dizajn nábytku a bývania. V rámci štúdia úspešne viedla a participovala na viacerých vlastných a univerzitných projektoch. Zúčastnila sa na domácich a zahraničných výstavách, kde získala viacero ocenení (3. miesto na medzinárodnej súťaži Dřevojas, 1. miesto na medzinárodnej súťaži prof. Halabalu, svetová výstava Miláne). Je držiteľkou viacerých registrovaných autorských pantentov produktového designu.

MOBIL

+421 911 518 558

EMAIL

lukrudesign@gmail.com