|  LABORATÓRIUM EMÓCIÍ

Vizuálna forma produktu poskytuje množstvo odlišných informácií a vyvoláva emócie u spotrebiteľa bez ohľadu na zámer. Emocionálny dizajn skúma myšlienku, že vzhľad a potešenie sú rovnako dôležité vlastnosti ako jeho funkcia. EMOTIONALAB skúma ako implementovať emócie do produktu v rôznych materiálových prevedeniach cez tvaru objekt. Tvarom produktu je možné dosiahnuť väčšiu emocionálnu odozvu a využiť ju na propagáciu materiálu, ktorý je pre spoločnosť menej príťažlivý. Splnenie ekologických požiadaviek v dizajne produktov pre masový trh je často vnímané ako obmedzujúce, no v skutočnosti inšpiruje k novým výrobným postupom. Úlohou EMOTIONALAB je využiť podvedomé vnímanie tvarov a použiť tento „jazyk produktov“ na cielenú komunikáciu produktu smerom k zákazníkovi. Neposlednou aktivitou je podpora používania zrecyklovaných materiálov.

MOBIL

+421 911 518 558

EMAIL

lukrudesign@gmail.com